คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมลงนาม MOU กับการท่องเที่ยวสงขลา เพิ่มขีดความสามารถการนำเทคโนโลยีมาใช้โปรโมทพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองคณบดีฝ่ายวิซาการ การศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร พร้อมนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผศ.ตร.น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี ต้อนรับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา คุณสมพล ชีววัฒนาพงศ์ ลงนามความร่วมมือด้านData Analytics ให้กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ในส่วนการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านข้อมูลแก่สภาอุตสากรรมการท่องเที่ยว ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการวางแผนตัดสินใจและวางยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การพัฒนาแดชบอร์ดบนแนวคิดธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) การทำเหมืองข้อมูล (Date Mining) และการทำคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอนาคตต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES