ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยแสงอินฟราเรด (FT-IR) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่
02/10/2023
จนถึง
02/11/2023
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา