เปิดรับสมัครสอบ P-SET ปี 2566 แบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าสอบแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566

เปิดรับสมัคร: บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2566
สอบ: 28 – 29 ตุลาคม 2566

โดยคณะวิทยาศาสตร์มีโครงการรับนักศึกษาจากน้อง ๆ ที่มีคะแนนสอบ P-SET ครบทั้ง 4 รายวิชา เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567 ใน TCAS รอบที่ 1/1 ติดตามรายละเอียดการรับนักศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/tcas67/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณภุมริน ทนหมัด
โทร 0 7428 8029, 0 7428 8114
E-mail: sci-academic@psu.ac.th

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES