บรรยากาศการจัดกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

บรรยากาศการจัดกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยนำนวัตกรรมจากคณาจารย์ นักวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มาจัดแสดงที่ห้อง Innovation ใต้ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) โดยงานสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มาชมกันว่า นวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้าง ที่สำคัญหากสนใจสามารถติดต่อไปยังนักวิจัยได้โดยตรง

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL