ไขคำตอบ เอลนีโญและลานีญา ผลกระทบร้ายต่อสภาวะอากาศ | Science Facts EP.51

Science Facts EP.51

เอลนีโญและลานีญา (El Niño , La Niña ) ช่วงนี้เราอาจจะได้ยินคำนี้บ่อย ซึ่งแน่นอนว่าทุกครั้งที่มีการพูดถึง 2 เหตุการณ์นี้ มักจะมีผลกระทบต่อสภาวะอากาศ ซึ่งหลายคนสับสนกันอยู่ว่า 2 ชื่อนี้ ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกแปรปรวนอย่างไรบ้าง?

แม้ประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบแต่น่าจับตามองเพราะการเกิดฝนหยุดตกเป็นเวลานาน หรือฝนตกนานนั้น มีผลต่อเอลนีโญและลานีญาทั้งสิ้น คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดย ผศ.ดร.นรากรณ์ แก้วขาว หลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ มีคำตอบครับ มาติดตามฟังหัวข้อ ไขคำตอบ เอลนีโญและลานีญา ผลกระทบร้ายต่อสภาวะอากาศ พร้อมกันครับ