คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมทีมบริหารพบประชาคมวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 พร้อมสื่อสารการขับเคลื่อนทิศทางคณะฯ ร่วมกัน

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดกิจกรรม ทีมบริหารพบประชาคมวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 Town hall meeting เพื่อเป็นการสื่อสารการดำเนินการของทีมบริหารตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ไปข้างหน้า

นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมทีมบริหารชุดใหม่ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วงนั้นคือการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาโดยคณบดีและทีมบริหาร ช่วงที่ 2 เป็น นโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ไปข้างหน้า และช่วงสุดท้ายเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ที่มีข้อสงสัยได้สอบถาม ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรเข้าร่วมทั้ง On-Site และ On-line จำนวนมาก ทั้งนี้คณบดียังย้ำในการขับเคลื่อนสำคัญของคณะฯ ที่ต้องเดินไปข้างหน้า เรียนรู้ ไปพร้อมกันเพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นที่รู้จักและมีผลงานช่วยเหลือสังคม โดยทุกท่านสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ทาง https://www.sci.psu.ac.th/annual-report/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES