ขอแสดงความยินดีกับ น้องสุภัชชา ศรีเทพ ที่ได้รับรองอันดับที่ 1 นางนพมาศ ประจำปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภัชชา ศรีเทพ น้ำหวาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนางนพมาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 เมื่อจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวทีลานจอดศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับน้องสุภัชชา ศรีเทพ ด้วยนะครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES