หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชวนพี่ๆ สมทบทุนสร้าง CO-WORKING SPACE (Bio Club)

SHARE
TWEEET
EMAIL

หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชวนศิษย์เก่าหรือทุกท่าน ร่วมกันสมทบจัดสร้าง CO-WORKING SPACE (Bio Club) เพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริจาคโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 565-286492-3 ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่สำคัญอย่าลืมส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแนบไฟล์แบบตอบรับผู้สนับสนุน ทาง E-mail : suchanya.c@psu.ac.th โทร. 074 288 481 คุณสุชัญญา ชุมประเสริฐ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES