หลักสูตรชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จัดสัมนาหลักสูตรเพื่อพัฒนากลยุทธ์และทิศทางให้สอดรับอนาคต

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566) หลักสูตรชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์​ ม.อ. ได้กำหนดจัดสัมนาหลักสูตรเพื่อพัฒนากลยุทธ์และทิศทางให้สอดรับอนาคต โดยมี รศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ หัวหน้าสาขา ต้อนรับผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นบุคลากรและคณาจารย์

ทั้งนี้หลักสูตรยังได้รับเกียรติจากทีมบริหาร นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ร่วมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ทิศทางการพัฒนา ระดับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย และ ยุทธศาสตร์ชาติ พร้อม workshop “SWOT analysis” ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายแผนและโครงสร้างพื้นฐาน และการฟังบรรยายในหัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับอนาคต

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES