ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 19 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เวลา 08.30 – 11.30 น. พบกับหัวข้อบรรยายพิเศษ “เส้นทางสาวน้อยพลังบวก”’ โดยน้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ (นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เจ้าของเพจ น้องธันย์ สาวน้อยคิดบวก)

พิเศษ สมาชิกโครงการหรือผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินตั้งแต่ 1,500 บาท ขึ้นไปจะได้รับของที่ระลึกจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 565-2-18810-7 ชื่อบัญชี กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง คุณอรพณา อังคสุวรรณ 074-288032 E-mail: orapana.u@psu.ac.th

ลงทะเบียนเข้าร่วม

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES