ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ ม.อ. ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ ศพฐ 10 จังหวัดยะลา ยกระดับโจทย์ด้านนิติวิทยา

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร พร้อมนักวิจัยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 พร้อมเสวนาหารือประเด็นปัญหา โจทย์วิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจพิสูจน์หลักฐาน การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย ระหว่างกลุ่มงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน และกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ในศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10

พร้อมการนำนวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบภาคสนามและวิธีตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบยืนยันผลในห้องปฏิบัติการสำหรับการป้องกันและป้องปรามการใช้ยาในทางที่ผิดของเยาวชน โดย ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองเพื่อประโยชน์สำหรับการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ด้านศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ ม.อ. และ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ได้มีความร่วมมือกันเพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มาช่วยเหลือการทำงาน ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES