ทีมบริหารพร้อมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมแต่งชุดไทยขบวนแห่ลอยกระทงสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ บุคลากร นักศึกษาร่วมเดินขบวนสืบสานประเพณีลอยกระทงสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 (Loy Krathong Festival) โดยขบวนเริ่มจากคณะเภสัชศาสตร์ ออกประตู 108 ถนนปุณณกัณฑ์ และเข้าประตู 109 (ประตูศรีทรัพย์) ผ่านวงเวียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วงเวียนศูนย์กีฬาฯ ตึกฟักทอง สิ้นสุดบริเวณหน้าสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) หรือบริเวณหน้าสำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL