คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงนามความร่วมมือกับบลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ สร้างโอกาสสหกิจศึกษาในอนาคต

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้​ (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท บลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยมีคุณนิธินันท์ คฤหวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ ร่วมลงนามโดยมีทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ การศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทีมบริหารและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโดยการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่คณะฯ จะได้ส่งนักศึกษาร่วมสหกิจศึกษากับบริษัทชั้นนำอย่างบลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน พร้อมทั้ง Reskill- Upskll กรจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรมอีกเช่นกัน

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES