ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดเครื่องแยกและส่งถ่ายโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า (Western blot analysis) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตั้งแต่วันที่
20/11/2023
จนถึง
20/12/2023
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา