ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วท.) แบบรวมอะไหล่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตั้งแต่วันที่
22/11/2023
จนถึง
22/12/2023
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา