ปิดกิจกรรม Roadshow แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. อย่างประทับใจที่จังหวัดพัทลุง

SHARE
TWEEET
EMAIL

ตามที่งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยประชาสัมพันธ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ Roadshow โรงเรียนในภาคใต้ตั้งเเต่วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2566 ทั้ง 4 จังหวัด

วันนี้วันสุดท้ายโดยตะลุยโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง และยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากน้องๆ ร่วมบูทคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนมาก สำหรับน้องๆ ที่พลาดการประชาสัมพันธ์สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.sci.psu.ac.th/tcas67/ มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นะครับ

RELATED STORIES