คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญผู้ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งชำนาญการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ เตรียมผลงานอย่างไรให้ได้เลื่อนระดับ

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566) ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อุราพร วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรมภายใต้โครงการครบเครื่อง การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(สายอำนวยการหรือวิชาชีพ) ระยะที่ 2 ภายใต้ หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมผลงานอย่างไรให้ได้เลื่อนระดับ”

โดยได้เชิญบุคลากรที่ได้ผ่านการแต่งตั้งตำแหน่งชำนาญการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ง 3 ท่านคือ คุณธัญญาภรณ์ บุญเพ็ชร นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ คุณปัญชลิกา เดชะมาก นักวิจัยชำนาญการ และ คุณมูรณีย์ มะแซ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังกว่า 50 คน โดยครั้งนี้ วิทยากรทั้ง 3 ท่านได้แนะนำการขอตำแหน่งชำนาญการตั้งเเต่จุดเริ่มต้น จนได้รับการแต่งตั้งซึ่งได้รับความสนใจและจุดประกายให้ผู้เข้าฟังเป็นอย่างมาก ทั้งนี้งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะจัดกิจกรรมรูปแบบนี้เรื่อยๆ ซึ่งวางแผนจะให้บุคลากรในคณะฯ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งชำนาญการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะแสดงถึงศักยภาพของบุคลากรในคณะฯ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES