ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม Thai IceCube VR Experience สัญจร ครั้งที่ 4

SHARE
TWEEET
EMAIL

หลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ Thai IceCube VR Experience สัญจร ครั้งที่ 4

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9:00-12:00 น โดย นักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) และทีมวิจัย A.A.A.R.T ณ ห้อง BSc 706 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับนิวทริโน การตรวจวัดนิวทริโน หอสังเกตการณ์นิวทริโนไอซ์คิวบ์ เพิ่มขึ้น ที่สำคัญ มองผ่านเเว่น VR เสมือนจริง !! นักศึกษาได้ชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง ห้ามพลาด!!

Thai IceCube VR Experience

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES