เสร็จสิ้นกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 พร้อมพิธีปิดสุดประทับใจ

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าภาพการจัดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 ได้จัดพิธีปิดพร้อมประกาศรางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ โดยมีสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีพร้อมน้องๆ จากตัวเเทนภูมิภาคร่วมกิจกรรมเต็มความจุของห้อง โดยการแสดงเริ่มเวลา 17.00 น. โดยสโมสรคณะวิทยาศาสตร์​ ม.อ. และได้ประกาศรางวัลโครงงานโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน อ่านประกาศรางวัลโดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.​ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ มอบรางวัล ซึ่งสำหรับรางวัลอื่นๆ ติดตามเพิ่มเติมที่ https://tysf19.sci.psu.ac.th

โดยพิธีปิดได้รับเกียรติจากอุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์และประธานกิจกรรมเยาวชน รองศาสตราจารย์ ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และโดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ ที่ได้เสียสละ อุทิศเวลา ให้คำปรึกษาสนับสนุนลูกศิษย์ให้เป็นนักคิดนักทคลองตั้งแต่เยาว์วัย สร้างฐานความรู้ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รางวัลที่ได้รับนี้คงเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ในการศึกษาพัฒนาการค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป”

ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 กำหนดจัดขึ้นเวลาใกล้เคียงกับการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) เพราะนอกเหนือจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศแล้ว เยาวชนยังมีโอกาสเห็นผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ต่อไป ในปีนี้ได้กำหนดจัดควบคู่กับงาน วทท 49 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://stt49.scisoc.or.th

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES