เข้าสู่วันที่ 2 ของค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 นักเรียนร่วมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566) เข้าสู่วันที่ 2 ของค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 ซึ่งวันที่จัดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 7 รายการ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้พื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะมีการประกาศผลรางวัลในคืนวันพรุ่งนี้ โดยสามารถติดตามผลและข่าวประชาสัมพันธ์ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้ที่ https://tysf19.sci.psu.ac.th

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES