นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 43 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ออกค่ายอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบท ครั้งที่ 43 ณ โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายวิโรจน์ มะโนทอง และนางวิภารัตน์ เอี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง ให้การต้อนรับน้องๆ เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้ความช่วยเหลือความขาดแคลนและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนและชุมชน โดยกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนปรับภูมิทัศน์ ทาสีกำแพง แสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์

ช่วงค่ำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 มีกิจกรรมรอบกองไฟในพิธีปิดค่ายอาสาฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ เป็นประธานในพิธีปิดค่ายอาสาฯ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ ตัวแทน อ.ป.พ.ร ของ อบต.สำนักแต้ว ตัวแทนทหารกองร้อย ร.5021 ตัวแทนตำรวจห้วยคู ตัวแทนจากสถานีตำรวจสะเดา เข้าร่วมเป็นเกียรติ สำหรับทางโรงเรียนและชุมชนได้ให้เกียรติโดยนายวิโรจน์ มะโนทอง กล่าวต้อนรับและขอบคุณทางคณะวิทยาศาสตร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ด้วยการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งทางคณะฯ ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES