คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัด กิจกรรมวันคริสต์มาสปี 2023 Christmas love in Science พร้อมให้นักศึกษาร่วมประกวดร้องเพลงและวาดภาพดิจิทัล ในข้อหัว Christmas Love in Science

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสปี 2023 Christmas love in Science โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ เปิดกิจกรรม

โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถผ่านการประกวดร้องเพลงและวาดภาพดิจิทัล ในข้อหัว Christmas Love in Science ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถติดตามผลรางวัลได้จากเพจงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES