ศอ.บต. หารือทุกภาคส่วนพร้อมฟังข้อเสนอผลักดันนกปรอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ศอ.บต. หารือทุกภาคส่วนพร้อมฟังข้อเสนอผลักดันนกปรอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
แหล่งข่าว: