ศอ.บต.จ่อดัน ‘นกกรงหัวจุก’ สัตว์เศรษฐกิจ ‘ซอฟต์เพาเวอร์’ ชายแดนใต้

ศอ.บต.จ่อดัน ‘นกกรงหัวจุก’ สัตว์เศรษฐกิจ ‘ซอฟต์เพาเวอร์’ ชายแดนใต้
แหล่งข่าว: