ม.อ. ร่วมกับ IPF เปิดเวทีปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ภายใต้หัวข้อ “The importance of science for peace-building”

ม.อ. ร่วมกับ IPF เปิดเวทีปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ภายใต้หัวข้อ “The importance of science for peace-building”
แหล่งข่าว:

RELATED STORIES