ขอเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุม The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49)

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการประชุม The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) ในหัวข้อ Discussion panel: Engaging Science Alumni to Drive SDGS เวลา 13.00 – 16.30 น.

โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้น ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เราจะมีพี่ๆ ศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็น ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตรชัย ประธานคณะอนุกรรมการ แผนงานกลุ่มพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพ บพข. Sci.19 คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) Sci.16 ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ Sci.20 ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. คมวิทย์ ศิริธร (Sci.26) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรมและกิจการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ รองศาสตราจารย์ ดร. พิมลศรี มิตรภาพอาทร (Sci.33) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ การศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ เรียนเชิญทุกท่านค่ะ สมัครเข้ากิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/RdWKcFQTKsmHqXFJ7

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES