นักวิจัยศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 เผยแพร่นวัตกรรมของศูนย์ฯ

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พลชัย พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบภาคสนามและวิธีตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบยืนยันผลในห้องปฏิบัติการสำหรับป้องกันและป้องปรามการใช้ยาในทางที่ผิดของเยาวชน” และได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ลองทดสอบใช้อุปกรณ์ชุดตรวจ ซึ่งได้ต้อนรับและความร่วมมือที่ดี รวมถึงการนำนวัตกรรมไปปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามโดยนำนวัตกรรมเข้าไปใช้งานซึ่งคาดว่าจะเป็นผลดีในอนาคตต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES