ชมรมดนตรีสากล คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมเล่นในเทศกาลดนตรีริมอ่าง ม.อ. ครั้งที่ 1

SHARE
TWEEET
EMAIL

ชมรมดนตรีสากลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ SMC ได้รับเกียรติจากงานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.อ. หาดใหญ่ ร่วมแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีริมอ่าง ม.อ. ครั้งที่ 1 “Nice view and beautiful song” 12 ธันวาคม 2566 17.00 – 21.00 น. ณ สวนสุขภาพ อ่างน้ำศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES