เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อ Portable Platforms for On-site Fluorescence Detections

SHARE
TWEEET
EMAIL

หลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อ Portable Platforms for On-site Fluorescence Detections โดย ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง P105 อาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

Portable Platforms for On-site Fluorescence Detections

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES