คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน พม.01&02 เพื่อสนับสนุนบุคลากรขอตำแหน่งสูงขึ้น

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน พม.01&02 โดยมีนางสาวพิมพาภรณ์ ชุมสุวรรณ์ บุคลากรงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้ความรู้ โดยการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการนี้ ยังมีอีกเรื่อย ๆ ภายใต้โครงการ “ครบเครื่อง…เรื่องตำแหน่งสูงขึ้น”

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES