ทำความเข้าใจ ‘การเกิดเสียง’ ในมุมมองนักฟิสิกส์

SHARE
TWEEET
EMAIL

จากกระแสภาพยนตร์สยองขวัญ ไม่ว่าจะเป็น ธี่หยด หรือ สัปเหร่อ ที่ทะลุกว่า 500 ล้าน ทำให้หลายท่านจดจำภาพยนตร์ออกไปในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกันกับเสียง เป็นองค์ประกอบสำคัญที่นำมาใช้ในภาพยนตร์ และหลายท่านจะเห็นเครื่องมือที่นำเสียงมาใช้ในการขับไล่ยุง แมลง ฯลฯ ซึ่งมีขายในแหล่ง shopping ทั่วไป

วันนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอยกประเด็นเสียง ในรูปแบบต่างๆ ผ่าน ดร.นนทนันท์ ศิษย์ปฐม อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จะมาอธิบายการเกิดเสียงใน Science Facts : หัวข้อ ทำความเข้าใจการเกิดเสียง ในมุมมองนักฟิสิกส์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL