คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรมสื่อสารเข้าใจเด็กยุคใหม่ เเก่คณาจารย์เพื่อเข้าใจนักศึกษารุ่นใหม่

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่อังคาร ที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรม สื่อสารอย่างเข้าใจ เด็กยุคใหม่ วัยว้าวุ่น ให้กับคณาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้อาจารย์สามารถเข้าใจและทราบวิธีการดูแล การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการ รศ.ดร.ณภัควรรต บัวทอง และ ผศ.พญ.สุภิญญา โสโน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครันทร์ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์เป็นจำนวนมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES