ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม ที่ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม ที่ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2566 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) โครงการ: อิมมูโนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าตรวจวัดชิสเตดินซีสำหรับบ่งชี้โรคไตด้วยการปรับปรุงขั้วไฟฟ้าแบบพิมพ์สกรีนด้วยอนุภาคนาโนทองที่มีรูพรุน โพลีไทรามีน รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์และเมททิลีนบลู ต้องขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES