พิธีปิดงานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ STT49 พร้อมส่งต่อเจ้าภาพครั้งที่ 50 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มช.

SHARE
TWEEET
EMAIL

เสร็จสิ้นพิธีปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) ในหัวข้อ “SDGs FOR THE BENEFIT OF MANKIND” ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพ ซึ่งเมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมาได้มีการบรรยายของวิทยากรรับเชิญทั้งจากในประเทศและ การอภิปรายกลุ่มการเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ 13 สาขาวิชา มีการนำเสนอผลงานใน Symposia พร้อมงานเลี้ยงส่งมอบธงเจ้าภาพในภาคค่ำ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับธงคืนจาก ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมส่งธงการเป็นเจ้าภาพ STT50 ให้กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี ซึ่งในปี 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 (วทท. 50) (The 50th International Congress on Science, Technology and Technology-Based Innovation : STT50) ในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2567 ต่อไป

ซึ่งในวันนี้ (วันที่ 25 มกราคม 2567) ได้มีการจัดพิธีปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 และมีการ ประกาศรางวัลผู้ได้รับรางวัลจาก Oral & Poster Presentation Award และมอบเหรียญรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม YRSS Young Rising Stars of Science Award ซึ่งทางผู้จัดต้องขอขอบคุณทุกท่านทั้ง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนให้การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ลุล่วงตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES