ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง TAB-CoE Research Forum ครั้งที่ 6

SHARE
TWEEET
EMAIL

Center of Excellence for Trace Analysis and Biosensor: TAB-CoE ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง TAB-CoE Research Forum ครั้งที่ 6 หัวข้อ Artificial Intelligence (AI)-Driven Smell Sensing Platform โดย Professor Ajit Khosla จาก School of Advanced Materials and Nanotechnology, Xidian University, Xi’an, China ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น. 

Artificial Intelligence (AI)-Driven Smell Sensing Platform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกเลิศลักษณ์ สุจริตพนิต โทร 074-288453 หรืออีเมล tab.coe.psu@gmail.com จัดโดยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES