รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา TCAS 67 รอบที่ 1/2 ‘Portfolio’

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา TCAS 67 รอบที่ 1/2 ‘Portfolio’ ตามรายชื่อโครงการดังนี้

อัปเดตเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567
อัปเดตเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES