คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับคณะดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมทีมบริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับการดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำโดยคณบดี ดร.ศักดา ขจรบุญ และทีม เพื่อศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for PerformanceExcellence – EdPEx) เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ 200 ทางคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้องขอบคุณที่ทาง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเข้ามาชมงานครั้งนี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES