ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ผ่านเข้ารอบและได่รับรางวัลในรายการ Women Thailand Cyber Top Talent 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ ทั้ง 5 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรายการ “Women Thailand Cyber Top Talent 2023” เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ สยามพารากอน กรุงเทพ โดยมี ผศ.ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โดยมีรายชื่อทีมและนักศึกษาดังนี้

 • ทีม Slience ได้ลำดับที่2ในภาคใต้ ได้ลำดับที่8ของประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ
  • นางสาวพิมพ์ชนก เห้งเต็ก 6410210223
  • นางสาวนุชนาฏ มณีโชติ 6410210526
 • ทีม Nextstep ได้ลำดับ1ภาคใต้ ลำดับที่6ของประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ
  • นางสาวณัฏฐ์ธารณ์ ขวัญหวาน 6410210091
  • นางสาวศิรภัสสร ประชุมชนะ 6410210302
 • ทีม Super meow ลำดับที่3ของภาค และ ที่14ของประเทศ
  • นางสาวอรุณพิศ เพชรขาว 6510210374
  • นางสาว เอเซีย จันทเลิศ 6510210374
 • ทีม VICTOR ลำดับที่4ของภาค และที่15ของประเทศ
  • นางสาวกรกนก ศรีสวัสดิ์ 6510210008
  • นางสาวสุพิชฌาย์ 6510210344
 • ทีม อยากกินชาบู ระดับภาค 6 ระดับประเทศได้ 21ช
  • นางสาวบัณฑิตา ยิ้มยิ่ง 6410210543
  • นางสาวเกศแก้ว ยั่งยืน 6410210036

ต้องขอแสดงความยินดีกับนัองๆ ทุกคนด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES