บรรยากาศวันสุดท้ายของกิจกรรมทีมบริหารพบสาขา วันที่ 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นวันที่ 4 ของกิจกรรมทีมบริหารจัดกิจกรรมพบบุคลากรสาขา ซึ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมทีมบริหาร โดยมี รศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ หัวหน้าสาขาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเเลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น รวมถึงรับฟังปัญหา เพื่อนำมาปรับให้คณะฯ ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งทั้งนี้ ทางคณบดีได้ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันดูแลองค์กร

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES