ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าพบและรับฟังความคิดเห็นบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2567) ณ ห้อง BSc2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมทีมบริหาร เข้าพบคณาจารย์ บุคลากรจากสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ เป็นการพบปะหลังจากกิจกรรมทีมบริหารพบประชาคมวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 ในการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในการพบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณในครั้งนี้ เป็นการร่วมแสดงความเห็นในประเด็นปรับรวมศูนย์รวมถึงการปรับรวมระบบงานพร้อมวางแผนการทำงานในอนาคตต่อไป ซึ่งในวันพรุ่งนี้ 14 กุมภาพันธ์ทีมบริหารจะเข้าพบสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES