ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ PSUMOOC ประจำปี 2567 โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุทธิวรรณ วุ่นหนู สังกัดศูนย์นวัตกรรมวัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายวิชา ชะลอวัยไปกับยีสต์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุภัทรา พงศ์ภราดร สังกัด สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย รายวิชา เปิดโลกมหัศจรรย์ระบบนิเวศหญ้าทะเล

ขอแสดงความยินดีกับ คุณกัญญาณัฐ แก้วอุทัย สังกัดสถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย รายวิชา การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณธันยนันท์ ธรรมฤทธิ์ชัย สังกัดสถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย รายวิชา คาร์บอนสีน้ำเงินในแหล่งหญ้าทะเลโอกาสสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES