ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุญญกร บุญศรี ที่ผ่าน UK Professional Standards Framework ระดับ Fellow

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุญญกร บุญศรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ผ่าน UK Professional Standards Framework ระดับ Fellow สมรรถนะดังกล่าวเทียบเท่ากับสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ในระดับ วิชชาจารย์ คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES