ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่คว้ารางวัลในเวทีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้คว้ารางวัลในเวที เพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมารวย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2567 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดยในครั้งนี้มีผลงานของนักศึกษาเข้ารอบนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพด้วยกัน ดังนี้

  • นางสาวศิวาพร บิลหมัน นำเสนอผลงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากแบคเทอริโอแฟจ เพื่อป้องกันโรคจาก Avian Pathogenic Escherichia coli ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว กลุ่มเรื่องการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
  • นางสาวธนัญญา ธนบัตร นำเสนอผลงานเรื่อง สเปรย์สมุนไพรพ่นช่องปากและลำคอ นาโนเฮิร์บ เอกซ์ตร้า เฟรช ออรัล สเปรย์ได้รับรางวัล ระดับ 3 ดาว กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 รางวัลในครั้งนี้ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES