ขอแสงดความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่คว้ารางวัลเหรียญเงินและทองเเดงในรายการ YRSS 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่คว้ารางวัลในเวที Young Rising Stars of Science Award 2023 (YRSS 2023) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงของประเทศ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมในเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (วทท. 49) ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.

โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับรางวัลดังนี้

 • เหรียญเงิน สาขาวัสดุศาสตร์
  • Miss. Suchawadee Rattana
 • เหรียญเงิน สาขาฟิสิกส์
  • Mr. Sirachat Kaewkongtham
 • เหรียญทองเเดง สาขาคอมพิวเตอร์
  • Mr. Thapakon Kamujandee
  • Miss Nichkamol Tuampermsup
 • เหรียญทองเเดง สาขาชีววิทยา
  • Miss Siriphon Jantalert

ต้องแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับเหรียญทุกท่านด้วยนะครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES