ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในเวทีวิทยาศาสตร์นานาชาติ STT49

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเวที ประชุม The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) เมื่อวันที่ 23 – 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา สำหรับรางวัล Best Oral Presentation Award และ Best Poster Presentation Award ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ทีปรึกษาทุกท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES