ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรม SCI PSU Pitching 2024 ในการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในทุกๆ ด้าน

24
FEB
2024

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรม SCI PSU Pitching 2024 ในการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในทุกๆ ด้าน

สวัสดีค่ะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

เป็นเรื่องน่าดีใจสำหรับกิจกรรม SCI PSU Pitching 2024 ที่จัดรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเราได้ทีมชนะเลิศทีม OMG! พี่จินสั่งลุย ชื่ออาจจะคุ้นๆ กันนะคะ พี่จินดารัตน์ งานสนับสนุนการศึกษานั้นเอง กับผลงานหุ่นจำลองเด็กทารกจากยางธรรมชาติพร้อมระบบประเมินผลอัจฉริยะสำหรับฝึกทำ โดยมีสมาชิก นายภูรินทร์ วงค์ตั้นหิ้น, นายกิตติพงศ์ แมะเง๊าะ, นายณฐพงศ์ เกลี้ยงกลม, นางสาวอทิตยา พิศภักดิ์ และนางสาวสุภาภรณ์ ทรัพย์ศิริกุล โดยมีที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ให้เกิดขึ้นในคณะของเรา เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และสร้างเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตัวเองในหลาย ๆ ด้าน ทราบจากผู้จัดว่ามีทีมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ก็ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ช่วยกันเติมแรงในเรื่องนี้ด้วย ก้าวเล็ก ๆ พื้นที่ เล็กๆ ให้กับนักศึกษาของเราค่ะ

เช่นเดียวกันค่ะ สัปดาห์นี้เรายังคงต้องแสดงความยินดีถือเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่เราได้มีโอกาสสื่อสารกันทุกอาทิตย์ สำหรับเรื่องแรกก็ต้องแสดงความยินดีกับพี่ ๆ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15 ทั้ง 2 ท่านที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 สำหรับ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ได้เเก่ นายวิรัตน์ อุปราสิทธิ์ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ได้เเก่ ดร.อภิวรรณ์ ดำแสงสวัสดิ์ ทั้ง 2 ท่านมียังเป็นพลังสำคัญที่สนับสนุนรุ่นน้องนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ของเรามาโดยตลอด และต้องแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศิริมหาชัย การประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UKPSF ระดับ Fellow ซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามีกิจกรรมดีๆ จากงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ผลักดันเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่อง และวันที่ 5 มีนาคมที่จะถึงนี้ ก็ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตีพิมพ์วารสาร top ของโลก ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์รุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของพวกเรามาแชร์ประสบการณ์กัน สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ 09.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนานะคะ เชิญชวนนะคะ

สุดท้ายนี้ขอฝากงานใหญ่อีก 1 งาน ที่จะเกิดขึ้นวันจันทร์ที่ 4 มีนาคมนี้ อยากให้ทุกท่านร่วมกันประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา ของเราเข้าร่วมงาน Science Career and Internship festival (SCI Festival) เวลา 09.00-15.00 น.ณ ลานใต้ตึก BSc. คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของเรา และเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาในการหาสถานประกอบการ เพื่อฝึกงาน สหกิจศึกษา และสมัครงานร่วมด้วย ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกบูธของสถานประกอบการ รับสมัครพนักงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา อีกทั้งการเสวนาระหว่างสถานประกอบการและหลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบถามข้อมูลในการพัฒนานักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร และจะมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอดทั้งวันทางเพจ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ ก็อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมดี ๆ ให้กับนักศึกษาของเรา เป็นการร้อยงานกันระหว่างกิจการนักศึกษา งานการศึกษาและสหกิจศึกษาเข้าด้วยกันนะคะ เชิญชวนทุกท่านด้วยค่ะ

สำหรับเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับคำแนะนำมาจากช่วงของการพบกับทางสาขา ทางทีมบริหารรับมาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิตย์ที่จะถึงก็จะเริ่มมีการหารือกับหน้างานอำนวยการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบงานต่าง ๆ การทำงานให้สอดคล้องตอบสนองกับ stakeholders ครอบคลุมตลอด value chains และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด อาจจะเริ่มจากคำถามง่าย ๆ ที่ว่าด้วยความสำเร็จของงานเราคืออะไร และเราอยู่ส่วนไหนของหน้างานของเรา คำถามเหล่านี้อาจจะชวนกันคิดและทบทวนตัวเองได้เป็นอย่างดี เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกันต่อไปค่ะ เรายังคงเชื่อในพลัง และความรักในองค์กรของชาวคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะคะ

สุดท้ายนี้เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการ หยุดยาวอย่างนี้ อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)