ทีมบริหารจัดกิจกรรมพบบุคลากรเป็นวันที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ห้อง BSc 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมทีมบริหาร เข้าพบคณาจารย์ บุคลากรจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นำโดย ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ หัวหน้าสาขาฯ พร้อมบุคลากร เข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังปัญหาที่อยากให้เเก้ไข โดยทีมบริหารได้รับฟังพร้อมไปปรับปรุงเพื่อให้คณะฯ ได้ปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES