แสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด 2 ปีซ้อน

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Awards) ประจำปี 2565 – 2566 ภายในงาน Southern Innovation Technology Expo โดยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลดังต่อไปนี้

  1. รางวัลผู้ประดิษฐ์ที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ประจำปี 2565 ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. รางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ประจำปี 2565 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. รางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ประจำปี 2566 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับณาจารย์ทุกท่านที่ร่วมกันผลักดันให้ได้รางวัลในครั้งนี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES