เข้าสู่วันที่ 2 ของกิจกรรมทีมบริหารพบสาขา ซึ่งวันนี้พบกับสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ห้อง BSc 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมทีมบริหาร เข้าพบคณาจารย์ บุคลากรจากสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ นำโดย รศ.ดร.ชัชชัย พุทซ้อน หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ พร้อมบุคลากร เข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมร่วมกันวางแผนการทำงานเพื่อผลักดันให้เกิดคุณภาพและศักยภาพทั้งด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ หลังจากกิจกรรมทีมบริหารพบประชาคมวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 ทั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทีมบริหารได้รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมนำไปปรับปรุงเเก้ไข โดยกิจกรรมทีมบริหารพบสาขา จะเกิดขึ้นอีก 2 วันคือ 15-16 กุมภาพันธ์เพื่อการพัฒนาคณะฯ ให้ยั่งยืนต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES