ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. ประจำปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ดังนี้

  • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ได้เเก่
    • นายวิรัตน์ อุปราสิทธิ์ Sci 15
  • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ได้เเก่
    • ดร.อภิวรรณ์ ดำแสงสวัสดิ์ Sci 15

ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES